Τα ξύλινα σπίτα χαρακτηρίζονται για τις άριστες ενώσεις τους και την αντοχή στο χρόνο. Για όλα τα ξύλινα σπίτια χρησιμοποιείται μόνο επιλεγμένο σκανδιναβικό ξύλο. Το ξύλινο σπίτι παραδίδεται ως πλήρες κιτ συναρμολόγησης σε ένα ή περισσότερα πακέτα - ανάλογα με το μέγεθος.

Δεν υπάρχουν προϊόντα Κάτω από αυτήν την Κατηγορία.